Nyhedsbrev august 2022

TimeComputer A/S | Park Alle 295 | 2605 Brøndby


Jan Spure
jan.spure@pro.dk

Efter lidt over et halvt år i Brøndby er vi ved at have det hele på plads. Det giver så rigtig gode muligheder for at sætte endnu mere gang i vores kunderettede aktiviteter. Det vil du som kunde kunne mærke i form af gode tilbud, information om vigtigt nyt i branchen og mange andre områder.

Med dette nyhedsbrev fortæller vi lidt om bl.a. den nye bogføringslov, ny medarbejder, kunder overtaget fra Itnetworks, Microsoft 365 og så et par produktomtaler.

Endelig har vi fået designet en helt ny hjemmeside, som vi håber bliver frigivet inden udgangen af august. Hjemmesiden har selvfølgelig fokus på potentielle kunder, men i forhold til den nuværende side, vil vi gøre siden mere relevant for eksisterende kunder. Det vil bl.a. ske ved udgivelse af relevant information om nyt udstyr, nye driftsformer, sikkerhed og meget mere.

Er der områder du som kunde gerne vil have mere indsigt i, så giv os en e-mail eller ring. Vi tager gerne en snak med kunderne om nye muligheder, mere effektiv drift og større sikkerhed omkring ubudne gæsters adgang til servere og data.


Den 19. maj 2022 vedtog Folketinget en ny bogføringslov

bogføring

Denne lov pålægger virksomheder at bogføre digitalt. Hvornår kravet om digital bogføring træder i kraft, afhænger af den enkelte virksomheds omsætning og regnskabsklasse.

De gældende krav vedrørende registrering og sikker opbevaring af regnskabsmateriale er videreført i den nye lov. Første del af nye bogføringslov er trådt i kraft den 1. juli 2022, mens f.eks. nye krav til bogføringssystemer træder i kraft over de kommende år.

De dele af loven der er trådt i kraft den 1. juli 2022 indgår disse punkter:

 • Der skal udarbejdes en procedurebeskrivelse for bogføring og regnskabsmaterialets opbevaring
 • Procedurebeskrivelsen skal også indeholde oplysning om herunder hvilke medarbejdere der har ansvaret for bogføring og opbevaring
 • Det præciseres, at virksomheder skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger til myndighederne. Regnskabsmateriale skal nu også omfatte dokumentation for oplysninger angivet i noter og ledelsesberetning og for skøn og vurderinger i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport
 • Hvis bogføringspligten ophører, skal ledelse sørge for betryggende opbevaring af regnskabsmaterialet
 • Er der skift i ledelsen skal den fratrædende ledelse sikre at regnskabsmaterialet bliver overført til den nye ledelse
 • Erhvervsstyrelsens kontrolmuligheder gennem risikobaseret bogføringskontrol målrettet nye virksomheder og virksomheder, der har fravalgt revision, bliver styrket. Ved overtrædelse af reglerne om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er bødesatserne nu forhøjet så der kan gives bøder på op til DKK 1,5 mio. for virksomheder hvor nettoomsætningen er over 100 mio. kroner.
 • For virksomheder med en nettoomsætning på under 10 mio. kroner er den maksimale bødesats 250.000 kroner
 • Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse en virksomhed, hvis den undlader at indsende oplysninger eller ikke efterkommer påbud om at ophøre med at overtræde bogføringsloven

Fra 1. januar 2024 træder yderligere en række punkter i bogføringsloven i kraft. Dem kommer vi til at skrive mere om i kommende nyhedsbreve. Bortset fra C5 vil de systemer TimeComputer markedsfører og supporterer opfylde eller komme til at opfylde alle kravene i den nye bogføringslov.


Ny medarbejder - Jacob Lundh

Jacob Lundh

TimeComputers nyeste medarbejder, Jacob Lundh, startede hos os den 1. august.

Jacob er uddannet IT-Teknolog og har erfaring med blandt andet Active Directory, Virtual Machines bl.a VMWare, Azure AD, PowerShell, Microsoft Licensing mm.

Jacobs interesse og ekspertise ligger primært inden for Microsoft verdenen - herunder Microsoft 365 Cloud suite, herunder med særlig ekspertise omkring Exchange & Exchange Online.

Jacob har tidligere bl.a. arbejdet med kvalitetssikring af computere og reparationer hos Novobuild i Vordingborg og med Exchange Online og infrastruktur hos KPC Herning A/S. Med den baggrund er Jacob allerede involveret i TimeComputers daglige arbejde med at servicere kunderne.


Kunder fra ITnetworks

I starten af 2022 overtog TimeComputer kunderne fra virksomheden ITnetworks. ITnetworks var stiftet og ejet af TimeComputers tidligere medarbejder Mads Poulsen. Mads har nu valgt at fortsætte arbejdet under varmere himmelstrøg.

Vi håber overgangen fra ITnetworks til TimeComputer er forløbet uden problemer og at alle kunderne føler sig velkomne.

Hvis I har oplevet forhold som kan blive bedre, skal I straks kontakte os, så kommer vi forbi til en snak om eventuelle problemer. Vi bygger på tilfredse kunder og vil gerne have at alle skal føle sig hørt.

kunde migration

MitID Erhverv er på vej

MitID logo

Fra oktober 2022 begynder udrulningen af MitID til virksomheder. Overgangen vil ske løbende og de enkelte virksomheder bliver kontaktet, når det er deres tur.

Der er dog noget virksomhederne kan gøre allerede nu, for at være forberedt til overgangen. Læs mere her:

TimeComputer vil informere mere om dette i kommende nyhedsbreve, men har du spørgsmål allerede nu er du

velkommen til at kontakte os.


tegning forestillende it-kommunikerende medarbejdere

Microsoft 365

Opret forbindelse overalt - uanset hvor du er kan du komme i kontakt med kolleger, se dine dokumenter og filer, opdatere din kalender, læse og sende e-mails og meget mere.

Alt dette uden at gå på kompromis med sikkerheden. Du kan være produktiv på alle enheder og stadig have sikkerheden på plads. Med omfattende, intelligente indbyggede sikkerhedsfunktioner i virksomhedsklassen får du ro i sindet, vel vidende at dine personlige oplysninger, enheder, apps og data er effektivt beskyttet.

Tænk ikke på om du er "up-to-date" med dine versioner - alle Office-apps til skrivebord og mobil vil altid være fuldt opdaterede: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access og Publisher, samt webversionerne af Word, Excel og PowerPoint.

Og så får hver enkelt bruger 1 TB OneDrive-skylager til fillagring og -deling.

Én licens dækker fuldt installerede Office-apps på fem telefoner, tablets, pc'er og/eller Mac-computere pr. bruger.

Vi har meget stor erfaring i rådgivning, implementering, optimering og support omkring Microsoft 365, så du kan roligt kontakte os for en snak om mulighederne.

 • TimeComputer A/S
 • |
 • Park Allé 295
 • |
 • 2605 Brøndby

Telefon: 36 78 55 43
E-mail: info@pro.dk

Ved besøg kan du parkere på parkeringspladserne omkring hele bygningen, men ..

Husk at registerere bilens registreringsnummer på enheden, der står ved hovedingangen

Dokumenter

Her finder du en række dokumenter med vejledninger, vilkår, gode råd og andet interessant.

Salgsbetingelser
Her kan du læse vores gældende salgsbetingelser
salgsbetingelser
Hosted Exchange
Opsætning til mailprogrammer (Microsoft Outlook, Entourage m.m.), mobiltelefoner, smartphones og tablets (iPad m.m.)

TimeGruppen

TimeComputer er en del af TimeGruppen, som består af en række virksomheder med fokus på at yde assistance til erhvervsvirksomheder.

TimeGruppen Virksomhedens professionelle rådgiver Link
Revision & Skat Vi er din revisor i Brøndby og på Frederiksberg, hvorfra vi hjælper virksomheder i hele landet Link
Forsikring & Pension Vi er eksperter på erhvervsforsikring og pension Link
Investering Vores professionalisme og uvildighed er din styrke Link
Jura Det sikre valg, når der er brug for juridisk og forretningsmæssig sparring Link

Certifikater

Hewlett Packard Enterprise logo