Services

TimeComputer udbyder en række online services som omfatter bl.a. e-mail, backup, spamfilter, fjernkontrol og statistik.

For at gøre adgangen nem, har vi samlet alle services under et på denne side. Sæt eventuelt adressen op i et direkte kald f.eks. på en genvejstast på skrivebordet.

Ved klik på ønskede funktion vil funktionens login-billede blive vist:

For at få adgang til de enkelte systemer/funktioner skal man være oprettet som bruger i det enkelte system.

Udover de viste systemer tilbyder TimeComputer også en række hjælpefunktioner. Som oftest funktioner der skal installeres hos kunden.

Kontakt TimeComputer vedrørende priser, muligheder og eventuelle andre systemer/services du gerne vil have adgang til. For os er det nemt at sætte op på vores servere og derefter give adgang for vore brugere.

 

  • TimeComputer A/S
  • |
  • Park Allé 295
  • |
  • 2605 Brøndby

Telefon: 36 78 55 43
E-mail: info@pro.dk

Ved besøg kan du parkere på parkeringspladserne omkring hele bygningen, men ..

Husk at registerere bilens registreringsnummer på enheden, der står ved hovedingangen

Dokumenter

Her finder du en række dokumenter med vejledninger, vilkår, gode råd og andet interessant.

Salgsbetingelser
Her kan du læse vores gældende salgsbetingelser
salgsbetingelser
Hosted Exchange
Opsætning til mailprogrammer (Microsoft Outlook, Entourage m.m.), mobiltelefoner, smartphones og tablets (iPad m.m.)

TimeGruppen

TimeComputer er en del af TimeGruppen, som består af en række virksomheder med fokus på at yde assistance til erhvervsvirksomheder.

TimeGruppen Virksomhedens professionelle rådgiver Link
Revision & Skat Vi er din revisor i Brøndby og på Frederiksberg, hvorfra vi hjælper virksomheder i hele landet Link
Forsikring & Pension Vi er eksperter på erhvervsforsikring og pension Link
Investering Vores professionalisme og uvildighed er din styrke Link
Jura Det sikre valg, når der er brug for juridisk og forretningsmæssig sparring Link

Certifikater

Hewlett Packard Enterprise logo